Vores tilgang til fundraising er
samarbejde og dialog

Hos Fundraiseren skriver vi ikke din fondsansøgning fra start til slut – Vi udvikler den i et tæt samarbejde med dig.

De 5 faser i fundraising processen

Gennem mange års erfaring med at hente fondsmidler hjem har vi opbygget en unik viden om de private fonde og offentlige puljer og hvad de forventer. Screening af de rette fonde og puljer samt vinkling af dit projekt er nogle af de vigtigste nøgler til succes. Det er her vi starter.
Et fundraising forløb med Fundraiseren følger typisk en eller flere af de 5 faser i fundraising procesmodellen, som er udviklet af Fundraiseren. Modellen fokuserer på både den praktiske og strategiske fundraising og er grundstenen i arbejdet med fundraising til projekter og vores forskellige kursus- og uddannelsesforløb.

Fase 1

Behovsafklaring og ressourcer

 • Kompetencer og erfaring
 • Tid, økonomi og ansvar
 • Drømmescenarier
 • Afklaring af HV-spørgsmål

Fase 2

Fondsstrategi og retning

 • SWOT- / PEST-analyse
 • Screening af fonde/puljer
 • Vinklingsmuligheder
 • Tids- og handlingsplan

Fase 3

Inddragelse og præsentation

 • Brugere og målgrupper
 • Interessenter og partnere
 • Kernefortællingen
 • Fondsdialog og pitch

Fase 4

Ansøgning, budget og afsendelse

 • Ansøgningsstruktur
 • Budget og finansiering
 • Skriveteknik og storytelling
 • Formalia og finish

Fase 5

Opfølgning og projektafvikling

 • Tilsagn eller afslag
 • Formidling og dialog
 • Evaluering
 • Afrapportering
 • Drift og forankring

Vi forventningsafstemmer alt med dig

På trods af et kunde-leverandør forhold, så er det vigtigt at understrege, at du som kunde altid vil være projektejer. Det betyder, at du repræsenterer dit projekt overfor bl.a. fonde og puljer, hvor vi naturligvis klæder dig på til dialogen og sikrer os, at du er tryg ved hele processen. Som fundraiser er det naturligvis vores primære opgave at skabe så troværdig en ansøgning som overhovedet muligt, men selve skrivearbejdet sker i et tæt samarbejde med dig, således at ansøgningen tydeligt afspejler din vision, dit lokalsamfund og din organisation. I et samarbejde forventningsafstemmer vi fra begyndelsen arbejdsopgaverne for begge parter. Dette er en del af den indgående samarbejdsaftale, som også inkluderer en klar tids- og handlingsplan for det forestående og altafgørende ansøgningsarbejde.

Fundraising til projekter

Rådgivning på praktisk og strategisk niveau

Kurser & uddannelse

Kompetencer på praktisk og strategisk niveau