Skip links

Fondsansøgning

9 ud af 10 ansøgninger får afslag 
- det gælder også de gode projekter

Med hjælp til fondsansøgning får du tilknyttet en professionel fundraiser til dit projekt og omsat det til støtteværdige fondsansøgninger.

Fundraising processen

Et fundraisingforløb med Fundraiseren understøtter en udviklingsproces fra idé til forhåbentlig tilsagn om midler fra fonde og puljer.
Hos Fundraiseren hjælper vi dig hele vejen og fastlægger rammerne for samarbejdet sammen med dig. Vi forventningsafstemmer arbejdsopgaverne
fra begge parters side og der lægges en klar handlingsplan for det forestående ansøgningsarbejde.

Dit udbytte af forløbet

AFKLARING
Vurdering af dit projekt. Indsigt i og afklaring af muligheder for at opnå eksterne midler

BESKRIVELSE
Kvalitativ beskrivelse og optimering af materiale og dokumenter

ANSØGNING
Vinkling af ansøgninger til støtteydere og hjælp til lobbyarbejde

Vi manglede midler til at realisere det vindende konkurrenceforslag i forbindelse med Fremtidens Arkitektskole, og vi tog kontakt til Fundraiseren og Rasmus. Uden ekspertisen herfra var vi aldrig kommet i mål med at få udviklet, beskrevet og ikke mindst søgt pengene hjem til projektet.

Kristine Leth Juul
prorektor, Arkitektskolen Aarhus

Lad os hjælpe dig igang

DU FÅR
> Indsigt i og afklaring af muligheder for at opnå eksterne midler
> Kvalitativ beskrivelse og optimering af materiale og dokumenter
> Vinkling af ansøgninger til støtteydere og hjælp til lobbyarbejde

Du kan hente vores brochure herunder hvis du vil læse mere om
hvordan vi arbejder hos Fundraisere

Hent vores brochure her

Det koster det

Hos Fundraiseren arbejder vi med flere honorarmodeller i forbindelse med fondsansøgningsforløb. Typisk er der tale om et fast honorar for igangsæt-
ning af fundraising arbejdet og et succes-fee, når der modtages en bevilling. Faste honorarer ligger normalt på ml. 20.000-40.000 kr. ekskl. moms.
Prisen afhænger bl.a. af projektets udviklingsstadie, tilgængeligt materiale og sandsynligheden for succes. Succesfee er typisk ml. 8-10 %. Vi arbejder ikke med “no cure no pay”.

 

Grundet det ofte store omfang af arbejde der følger med fundraising til projekter, så arbejder vi med en bagatelgrænse på 500.000 kr. på de projekter
der ønskes fondsmidler til. I projekter med finansieringsbehov på under 500.000 kr. vil du i stedet med fordel kunne købe et klippekort til ad hoc brug.
Start her

Fundraising cases

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune

BORREN – Højby Idræts- og Kulturcenter
28.000.000 kr.
Aarhus Arkitektskole

Aarhus Arkitektskole

Fremtidens Arkitektskole
26.000.000 kr.
Teatret Aveny-T

Teatret Aveny-T

Etablering af Væksthuset / Det Ny Aveny-T
10.000.000 kr.
Gå til cases

Få et uforpligtende fundraising tilbud.

Har du spørgsmål, så udfyld formularen og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.
Eller ring til os på:

+45 30 499 655


Ja tak!

Jeg vil gerne tilmeldes Fundraiserens nyhedsbrev og modtage gratis råd om fundraising.