Skip links

Fondsansøgning

9 ud af 10 ansøgninger får afslag 
- det gælder også de gode projekter

Med hjælp til fondsansøgning får du tilknyttet en professionel fundraiser til dit projekt og omsat det til støtteværdige fondsansøgninger.

Indhold og forløb

Et fundraisingforløb med Fundraiseren er typisk inddelt i 3 forskellige faser, som understøtter en udviklingsproces fra idé til forhåbentlig tilsagn om midler fra fonde og puljer:

1. AFKLARING
Vurdering af dit projekt

2. BESKRIVELSE
Optimering af dit projekt

3. ANSØGNING
Vinkling af dit projekt

Hos Fundraiseren hjælper vi dig hele vejen og fastlægger rammerne for samarbejdet sammen med dig. Vi forventningsafstemmer arbejdsopgaverne fra begge parters side og der lægges en klar handlingsplan for det forestående ansøgningsarbejde. Grundet det ofte store omfang af arbejde der følger med fundraising til projekter, så arbejder vi med en bagatelgrænse på 500.000 kr. på de projekter der ønskes fondsmidler til. I projekter med finansieringsbehov på under 500.000 kr. vil du i stedet med fordel kunne købe et klippekort til ad hoc brug.

Dit udbytte

Indsigt i og afklaring af muligheder for at opnå eksterne midler

Kvalitativ beskrivelse og optimering af materiale og dokumenter

Vinkling af ansøgninger til støtteydere og hjælp til lobbyarbejde

Det koster det

Hos Fundraiseren arbejder vi med flere honorarmodeller i forbindelse med fondsansøgningsforløb. Typisk er der tale om et fast honorar for igangsætning af fundraising arbejdet og et succes-fee, når der modtages en bevilling. Faste honorarer ligger normalt på ml. 20.000-40.000 kr. ekskl. moms. Prisen afhænger bl.a. af projektets udviklingsstadie, tilgængeligt materiale og sandsynligheden for succes. Succesfee er typisk ml. 8-10 %. Vi arbejder ikke med “no cure no pay”.

Lad os hjælpe dig igang

Få hjælp til din fondsansøgning.

Har du spørgsmål, så udfyld formularen og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.
Eller ring til os på:

+45 30 499 655