Legat-
håndbogen

Ønsker du et studieophold i udlandet eller et legat i Danmark? Så køb denne samlede fortegnelse over legater og fonde for uddannelsessøgende. Håndbogen indeholder en samlet og opdateret fortegnelse over alle søgbare legater og fonde for uddannelsessøgende. Der skelnes mellem legater med og uden ansøgningsfrist. Legater med frist er opstillet månedsvis, medens legater uden ansøgningsfrist er opstillet alfabetisk. Indeholder også gode råd til ansøgningen og regler vedr. legaters indflydelse på skat og SU.