FotoGruppen MidtWest

Opgave: Stor foto-printer
Bevilling: 50.000 kr. plus en håndfuld mindre bevillinger

Om projektet

FotoGruppen Midtwest er en fotoklub i Skjern, som er en frivillig drevet forening bestående af 30 amatørfotografer og et par professionelle, der mødes en gang om ugen for i hyggeligt samvær at dele interessen for fotografering. Grethe, Leif og Niels fra fotogruppen deltog i 2020 på et fundraisingforedrag med Rasmus Munch fra Fundraiseren for at få mere viden om, hvordan man skulle søge fondsmidler hjem til at understøtte foreningens frivillige virke. Særligt var der fokus på at søge midler til fotoprinter og kurser til foreningens medlemmer. På baggrund af en positiv dialog valgte Fundraiseren at hjælpe foreningen uden beregning med rådgivning og hjælp til at få søgt midler hjem fra VeluxFonden til en meget stor foto-printer. Derudover er der blevet søgt og bevilget midler til udstillinger og kurser.

Velux Fonden, 50.000 kr. plus en håndfuld mindre bevillinger.

« Vi er simpelthen så taknemmelige for den hjælp, som vi har fået fra Fundraiseren. Det startede med et aftenskursus i fundraising og efterfølgende fik vi hjælp til at finde de helt rette steder at søge. Men det for mig at se vigtigste er, at vi fået en helt anden og meget klar forståelse for, hvad det kræver at fundraise til en forening som vores. Jeg er sikker på, at der er mange flere som os, som kan bruge hjælpen fra Fundraiseren til at få realiseret deres projekter.

Niels Finnerup

FotoGruppen MidtVest

Vi har hjulpet disse udvalgte virksomheder

Sæby Spektrum

Sæby Spektrum

Etablering af Sæby Spektrum 2.500.000 kr.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Fremtidens Arkitektskole 26.000.000 kr.
Haslev Idrætsefterskole

Haslev Idrætsefterskole

Etablering af ny samlingshal 6.500.000 kr.

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s succes med at hente fondsmidler hjem til både anlæg og forestillinger …

Jon Stephensen

Teaterdirektør, Aveny-T

« Tak for fundraising med at skaffe millioner til vores byggeri, som ikke ville være blevet så ambitiøst uden jeres hjælp …

Eva Ormstrup

Centerchef, Odsherred Kommune

Kontakt os

Er du i tvivl om hvor du skal starte? – Lad os hjælpe dig igang.