Fredericia Maskinmesterskole

Opgave: Indretning af ny uddannelse
Bevilling: 3.000.000 kr.

Om projektet

I forbindelse med genetableringen af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg – og for at sikre et højt fagligt niveau – var der behov for indretning af moderne faciliteter i Esbjerg, der faciliterer undervisningen og fremmer læring.

Hvert klasselokale er blevet navngivet efter et oliefelt på Nordsøen og signalerer den sikkerhedskultur, der er i offshore branchen. Fællesarealer er udsmykket med billeder og tekst, der viser de redningsmidler der anvendes offshore, bl.a. i skibsfarten. De studerende bliver således oplært i den sikkerhedskultur der møder dem, når de kommer ud i deres jobs som maskinmestre.

Med projektet kan flere unge begynde på maskinmesteruddannelsen i Esbjerg, så der samlet set kan uddannes flere maskinmestre i Syddanmark.

« At søge eksterne midler til genetableringen af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg er omfattende. Derfor søgte vi rådgivning hos Fundraiseren, som har hjulpet med både at pege på de rigtige fonde samt bidraget med konstruktiv feedback til vores ansøgningsmateriale. Det har været en god proces.

Torben Dahl

Rektor, Fredericia Maskinmesterskole

Vi har hjulpet disse udvalgte virksomheder

Sæby Spektrum

Sæby Spektrum

Etablering af Sæby Spektrum 2.500.000 kr.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Fremtidens Arkitektskole 26.000.000 kr.
Haslev Idrætsefterskole

Haslev Idrætsefterskole

Etablering af ny samlingshal 6.500.000 kr.

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s succes med at hente fondsmidler hjem til både anlæg og forestillinger …

Jon Stephensen

Teaterdirektør, Aveny-T

« Tak for fundraising med at skaffe millioner til vores byggeri, som ikke ville være blevet så ambitiøst uden jeres hjælp …

Eva Ormstrup

Centerchef, Odsherred Kommune

Kontakt os

Er du i tvivl om hvor du skal starte? – Lad os hjælpe dig igang.