Kvie Sø Efterskole

Opgave: Etablering af et handicap- og kørestolsvenligt læringsmiljø
Bevilling: 1.165.000 kr.

Om projektet

I forbindelse med etableringen af Kvie Sø Efterskole som den kun anden danske efterskole, som henvender sig til børn med særlige læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs syndrom og autisme, skulle der søges midler til en tiltrængt og nødvendig omdannelse og tilpasning af de gamle efterskolebygninger. Det indebar en aptering, omdannelse og tilpasning af de eksisterende undervisningslokaler, samlingssteder og ikke mindst beboelsesenheder for at få skabt det rette handicap- og kørestolsvenlige læringsmiljø- og sociale rammer, så det er muligt at gennemføre undervisningen og hverdagens aktiviteter i små trygge enheder, som er så vigtige for denne type børn.

Efterfølgende blev der også søgt til digitale læringsværktøjer.

Efterskolen har været i DR, som i små to år har fulgt eleverne, og her kan man se og høre, hvilken markant positiv forskel skolen allerede har været for mange børn og unge.

« Samarbejdet med Fundraiseren har været meget lærerigt og inspirerende, og vi kan se, hvor stor en værdi det har at samarbejde med en professionel virksomhed, som både ved, hvad fondene lægger vægt på, men som også kan sætte sig ind i, hvem vi er og ikke mindst hvad vores projekt går ud på.

Lars Lærkesen Holm

Forstander, Kvie Sø Efterskole

Vi har hjulpet disse udvalgte virksomheder

Sæby Spektrum

Sæby Spektrum

Etablering af Sæby Spektrum 2.500.000 kr.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Fremtidens Arkitektskole 26.000.000 kr.
Haslev Idrætsefterskole

Haslev Idrætsefterskole

Etablering af ny samlingshal 6.500.000 kr.

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s succes med at hente fondsmidler hjem til både anlæg og forestillinger …

Jon Stephensen

Teaterdirektør, Aveny-T

« Tak for fundraising med at skaffe millioner til vores byggeri, som ikke ville være blevet så ambitiøst uden jeres hjælp …

Eva Ormstrup

Centerchef, Odsherred Kommune

Kontakt os

Er du i tvivl om hvor du skal starte? – Lad os hjælpe dig igang.