Stensagerskolen

Opgave: Ud af boksen
Bevilling: 5.500.000 kr.

Om projektet

Det nytænkende koncept, Ud af boksen, skal hjælpe Stensagerskolens elever med indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser til at få livs- og læringskvalitet.

Med konceptet får Stensagskolens 270 elever med særlige behov plads og rum til at færdes og fungere. Stensagerskolen indrettes med mindre rum, bokse og lokaler på en måde, som giver eleverne mulighed for at deltage på kanten, parallelt og på afstand. Det giver eleverne mulighed for at trække sig fra de andre elever, så de ikke bliver overstimulerede og stressede. På den måde, kan de deltage i undervisningen på egne præmisser. Det kommer også medarbejderne på skolen til gode, da de fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde med eleverne.

Ud af boksen projektet er udviklet med en bæredygtig tankegang. Ud fra et økonomisk og miljømæssigt giver det mening at genbruge og opdatere de eksisterende skolebygninger i den tidligere folkeskole, Tovshøjskolen og området som helhed.

« Samarbejdet med Fundraiseren har været effektivt, behageligt og der har været en rigtig god ping-pong udveksling, hvor vi hver især har bidraget væsentligt til kvaliteten af materialet og ansøgningerne. Det har været en stor hjælp at have en fundraising ekspert med inde over som en løbende rådgiver sammen med evalueringseksperter og indretningsarkitekter fra RUM.

Susanne Vestergaard Hjermitslev

Skoleleder, Stensagerskolen, Aarhus

Vi har hjulpet disse udvalgte virksomheder

Sæby Spektrum

Sæby Spektrum

Etablering af Sæby Spektrum 2.500.000 kr.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Fremtidens Arkitektskole 26.000.000 kr.
Haslev Idrætsefterskole

Haslev Idrætsefterskole

Etablering af ny samlingshal 6.500.000 kr.

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s succes med at hente fondsmidler hjem til både anlæg og forestillinger …

Jon Stephensen

Teaterdirektør, Aveny-T

« Tak for fundraising med at skaffe millioner til vores byggeri, som ikke ville være blevet så ambitiøst uden jeres hjælp …

Eva Ormstrup

Centerchef, Odsherred Kommune

Kontakt os

Er du i tvivl om hvor du skal starte? – Lad os hjælpe dig igang.