Vinterbaderne Grenaa Strand

Opgave: Fra vinterbadefacilitet til multifunktionelt naturhus
Bevilling: 950.000 kr.

Om projektet

Norddjurs Kommune har et voksende og aktivt friluftsliv og deraf følger naturligt også mange ønsker til udvikling af flere og bedre tilbud i naturen. En håndfuld stærke ildsjæle fra vinterbadeforeningen mødte dog i første omgang lovgivningens restriktive begrænsningerne, da et ønske om omklædnings- og saunafacilitet skulle realiseres i det kystnære landskab. Projektet blev gentænkt for at leve op til Naturstyrelsens og de mange forskellige brugeres krav. Huset fungerer nu ved vinterbrug som opholds- og omklædningsfacilitet for vinterbaderne og ved sommerbrug kan faciliteten bruges som et madpakkehus, hvor siderne åbnes for sæsonen og den nordligste bygning er et åbent og tiltrækkende tilbud til gæster i skov og ved strand.

« Både Norddjurs Kommune og foreningslivet har været meget glade for samarbejdet med Fundraiseren, som løftede projektet til noget større og mere gennemtænkt. I dag er Grenaa strand beriget med et naturhus, hvis funktionalitet varierer med årstiderne til gavn og glæde for mange forskellige brugergrupper. Det havde ikke være muligt uden hjælp fra Fundraiseren.

Heidi Jensen

Teamleder Natur og Miljø Norddjurs Kommune

Vi har hjulpet disse udvalgte virksomheder

Sæby Spektrum

Sæby Spektrum

Etablering af Sæby Spektrum 2.500.000 kr.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Fremtidens Arkitektskole 26.000.000 kr.
Haslev Idrætsefterskole

Haslev Idrætsefterskole

Etablering af ny samlingshal 6.500.000 kr.

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s succes med at hente fondsmidler hjem til både anlæg og forestillinger …

Jon Stephensen

Teaterdirektør, Aveny-T

« Tak for fundraising med at skaffe millioner til vores byggeri, som ikke ville være blevet så ambitiøst uden jeres hjælp …

Eva Ormstrup

Centerchef, Odsherred Kommune

Kontakt os

Er du i tvivl om hvor du skal starte? – Lad os hjælpe dig igang.