Waldemarsbo Efterskole

Opgave: Projekt Hjerterum
Bevilling: 3.000.000 kr.

Om projektet

Waldemarsbo Efterskole er en af de ældste specialefterskoler i Danmark og danner rammen om 100 elever og personalers hverdag. Skolen henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger, bl.a. inden for autismespektret.

Med projektet har efterskolen fået tilføjet en nyrenoveret spisesal samt et nyt centralt hjerterum, der binder skolen sammen og skaber en tryg og indbydende ramme for elevernes sociale trivsel. Med tilbygningen opleves en arkitektur, der fremstår i harmonisk samspil med efterskolens øvrige bygninger.

« En stor tak til Fundraiseren for at hjælpe os med at hente midler hjem til vores tilbygning. Samarbejdet har været udslagsgivende i forhold til at få udarbejdet et troværdigt ansøgningsmateriale med overbevisende karakter.

Tine Engell Kjøller

Forstander, Waldemarsbo Efterskole

Vi har hjulpet disse udvalgte virksomheder

Sæby Spektrum

Sæby Spektrum

Etablering af Sæby Spektrum 2.500.000 kr.
Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus

Fremtidens Arkitektskole 26.000.000 kr.
Haslev Idrætsefterskole

Haslev Idrætsefterskole

Etablering af ny samlingshal 6.500.000 kr.

« Fundraiseren er en betydelig grund til Aveny-T’s succes med at hente fondsmidler hjem til både anlæg og forestillinger …

Jon Stephensen

Teaterdirektør, Aveny-T

« Tak for fundraising med at skaffe millioner til vores byggeri, som ikke ville være blevet så ambitiøst uden jeres hjælp …

Eva Ormstrup

Centerchef, Odsherred Kommune

Kontakt os

Er du i tvivl om hvor du skal starte? – Lad os hjælpe dig igang.