Giv foreningslivet gratis adgang til fondsdatabase – det betaler sig…

I dag samarbejder Fonde.dk med ca. 1/3 af landets kommuner, som gennem storbrugerlicenser stiller fonds- og puljedatabaser og fundraising værktøjer på Fonde.dk til rådighed for ansatte og foreningslivet.

En af de kommuner, der benytter sig af en storbrugerlicens, er Viborg Kommune, hvor fundraising koordinator Mette Lorentzen udtaler: ”Fonde.dk giver os mulighed for at tilbyde vores foreningsliv og lokalsamfund én indgang til hele paletten af fonde og understøtte deres udvikling.”

Med en storbrugerlicens følger et ubegrænset antal brugere med adgang til Fonde.dk og mulighed for at:

  • Finde de rette fonde og puljer
  • Gemme egne fondslister i PDF
  • Hente redigerbare skabeloner
  • Læse bevillingsnyheder mv.

Også fokus på kompetenceudvikling
For at skabe de bedste forudsætninger for, at foreningslivet kan få succes med fundraising kræver det ofte også et fokus på kompetenceudvikling. Derfor tilkøber mange kommuner en fundraising workshop målrettet foreningslivet, således at foreningerne også får inspiration og viden om fondsansøgninger og ansøgningsprocessen. Det sikrer, at foreninger ikke blot får adgang til at finde støttemuligheder via en database, men også lærer at skrive en støtteværdig fondsansøgning. Begge ting er helt essentielle for at få succes med fundraising. 

Få en demo eller gratis prøveadgange
Hos Fonde.dk tilbyder vi altid kommuner en online demonstration af Fonde.dk og/eller gratis prøveadgange, så kommunen selv kan evaluere systemet inden et eventuelt køb.

Hvad koster det?
Prisen for en storbrugerlicens på Fonde.dk afhænger af antal forventede brugere. Jo flere brugere, desto lavere pris pr. bruger. Priserne starter ved 12.000 kr. ved 10 brugere. Typisk betaler en kommune ca. 30.000 kr. for +100 brugere.

Vil I høre mere eller indhente et tilbud? Så kontakt os på info@fonde.dk eller 30 499 655.

Andre nyheder