Udsolgt Fundraising Masterclass 2022 med fokus på netværk, inspiration og dialog for landets dygtigste fundraisere

I februar 2022 mødtes Danmarks stærkeste felt af fundraisere over to dage til en udsolgt Fundraising Masterclass, som blev faciliteret af Fundraiseren.dk og Rønfeldt Kommunikation på konferencecenteret Brogården ved Middelfart.

Et bredt udsnit af Danmarks skarpeste fundraisere fra offentlige organisationer, private virksomheder, enkeltprojekter og kulturinstitutioner var mødt op for at få udvidet netværket, få et kig ind i maskinrummet hos fondene, inspirere og motivere hinanden og for at blive klogere på de nyeste tendenser inden for fundraising.

Sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen fra Fondenes Videnscenter var dagens første oplægsholder. Hun gav et nuanceret indblik i trends, tendenser og brugbar statistik som fx, at der i 2020/2021 var 9.551 fonde og fondslignende foreninger registreret i Danmarks Statistik, hvoraf 4.414 foretog almennyttige uddelinger. Antallet af fonde i Danmark er støt faldende, hvilket primært skyldes forældede formålsparagraffer, at fondenes udgifter til administration stiger, og at fondenes afkast falder, så flere fonde til sidst ikke har flere penge at dele ud af.
De erhvervsdrivende fondes bevillinger er stigende, hvilket i høj grad skyldtes, at det går godt for fondenes virksomheder,” sagde Hanne Elisabeth Rasmussen.

Fra projektorienteret til strategisk funding
Gennem de sidste par år har chefkonsulent Martin Ullerup fra Københavns Professionshøjskole været med til at flytte organisationen fra en projektorienteret tilgang til funding til en mere strategisk tilgang, hvor man, som Martin Ullerup pointerede i sit oplæg: ”…får de penge ud af fondene, som de ikke vidste, at de skulle af med”.

Hvor man med andre ord går uden om calls og normale støtteområder og i højere grad fortæller fonden, hvad samfundet har brug for. Nogle af de gode råd fra Martin Ullerup var, at man skal geare sin organisation til at have styr på egen vision og mission og at arbejde dedikeret med fundraising som en integreret del af organisationens virke. Det vil sige, at der skal lægges kræfter i at kapacitetsopbygge, så man kan præsentere strategiske satsninger i millionklassen over for fondene – fremfor som nu typisk at henvende sig med enkeltstående og ofte fragmenterede projektforespørgsler. Især input til den strategiske gearing var noget flere Masterclass-deltagere kunne bruge:

Det har i den grad sat nogle strategiske overvejelser i gang om, hvordan vi skal arbejde fremadrettet,” sagde Pernille Hjort, udviklingschef i WWF Verdensnaturfonden.

Fondene satser i høj grad på FNs Verdensmål og bæredygtighed
Et andet programpunkt på Fundraising Masterclass var debat mellem fire fonde. Her blev det hurtigt klart, at fondene generelt er blevet langt mere optaget af FNs Verdensmål, særligt klima og bæredygtighed, end for bare få år tilbage. Det kom tydeligt til udtryk hos dels Tuborgfondet og administrationschef Camilla Polmer, som lagde vægt på, at projekterne handler om en bæredygtig nutid og fremtid og dels hos Færch Fondens projektchef Hanne Torp Brodersen, der i sit oplæg introducerede det at få projektet til at passe ind i ”økosystemet”. Det handler om, at man som ansøger skal placere sit projekt som en del af et økosystem inden for det faglige område, man opererer i. Christian Lagoni, bestyrelsesmedlem i Norlys Vækstpulje, som årligt uddeler omkring 50 millioner kroner, fortalte om deres øgede fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed generelt, men kunne også fortælle, at de ”klassiske” almennyttige projekter fortsat har stor relevans. Østifternes direktør, Lars Suhr, fortalte, at fonden forventer at fordoble uddelingerne fra 50 til 100 millioner kroner i de kommende år, hvilket vakte stor interesse hos deltagerne.

Inspiration fra USA
Executive Director Hanne Støvring fra Statens Museum for Kunsts amerikanske afdeling, AFSMK, fortalte om sit arbejde med fundraising og finansiering i USA. Særligt arbejdet med at samle penge ind fra enkeltpersoner og virksomheder gennem en crowdfunding-kampagne til restaurering af et Matisse-maleri gav en god indsigt i en anden finansieringsform end at søge traditionelle fonde. Hanne Støvring kom også ind på, hvordan de havde brugt den internationalt anerkendte danske skuespiller Lars Mikkelsen til at skabe opmærksomhed på og blåstemple projektet. Derudover pointerede Hanne Støvring også vigtigheden af at gå til de rigtige events for at møde de rette mennesker, og også det at være skarp på sin kernefortælling er vigtigt i hendes arbejde.

Insisterende vedholdenhed på Limfjordsteatret
Gitta Malling, direktør på Limfjordsteateret, var sammen med Hanne Torp Brodersen fra Færch Fonden på scenen for at fortælle om indsatsen med fundraising i de 16 år, som det tog teaterdirektøren at rejse midler til Limfjordsteatret – det kun andet nybyggede egnsteater i Danmark. Gitta Mallings væsentligste pointe var, at man skal være insisterende vedholdende. Det kom til udtryk i hendes dialog med flere fonde, som først gav afslag, men som siden hen på baggrund af personlige møder, tilfældigheder og ikke mindst en dedikeret – og nogle vil sige stædig – indsats i forhold til at argumentere for projektets relevans, endte med at støtte projektet økonomisk. En af disse fonde var Færch Fonden:

Når vi mærker, at man som ansøger tør lægge hånden på kogepladen og virkelig vil det, så stiller vi os mere positivt over for projektet. Det har også betydning, at man som ansøger kan forklare projektets vision og ”why” tydeligt,” sagde projektchef Hanne Torp Brodersen fra Færch Fonden.

Netværksmiddagen om aftenen var et stort hit, og der blev snakket livligt om dagens oplæg og informationer ved bordene, men der var også tid til at komme ind på andre relevante emner.  Generelt var der en god stemning de to dage igennem, og deltagerne fik og greb de gode muligheder, der var for at udvide netværket med ligesindede. Som et frisk pust i dagen blev konceptet Walk-away, hvor man arbejder med gående sparring med fokus på udfordringer og idéer, gennemgået med deltagerne på en tur rundt i området. Der blev også afholdt paneldebatter med udvalgte deltagere, som kunne fortælle om deres tilgang til at arbejde med projekter – strategisk såvel som praktisk.

Baseret på den meget positive skriftlige evaluering såvel som den mundtlige feedback har arrangørerne besluttet at afholde Masterclass igen i foråret 2023.

Andre nyheder