Fundraiseren og Fonde.dk overtager rettighederne til Danmarks ældste fondsregister

Dennis Hørmann, Per Billesø og Rasmus Munch

Konsulentvirksomheden Fundraiseren, som står bag bl.a. Danmarks største fundraising portal, Fonde.dk, har købt alle rettigheder forbundet med fonds- og legatprodukter fra forlaget Billesø & Baltzer. Det strategiske opkøb understøtter en ny digitaliseringsstrategi, som vil komme mange fonds- og legatansøgere til gavn og glæde – digitalt og på tryk.

Siden 1976 har Legathåndbogen samt den store Vejviser til Legater og Fonde været at finde på især landets folkebiblioteker og i flere år som en af de mest udlånte bøger. Siden år 2000 er bogen også udgivet på cd-rom med imponerende ca. 14.000 legater og fonde, som opdateres årligt i direkte dialog med flere tusinde fonde. Det er et samarbejde med fondsadministratorer og -direktører, advokater og fondsbestyrelsesmedlemmer, som har stået på i snart 4 årtier!

Det er dels de mangeårige relationer med flere tusinde fonde og legater og dels kvaliteten og omfanget af databasens indhold, som har fået Fundraiseren til at opkøbe legatprodukterne.

Dennis Hørmann, partner i Fundraiseren, udtaler: ”Jeg har kendt til både Legathåndbogen og den store Vejviser siden midt 1990’erne, hvor jeg flere gange søgte om legatmidler til udlandsophold. Det fantastiske ved disse produkter er, at du vitterligt kan finde nålen i høstakken. Det er her, man som legat- og fondsansøger især finder de fonde og legater, som man ikke kan finde på nettet og i dagspressen. Langt de fleste har ikke en hjemmeside og støtter kun meget specifikt inden for forskellige fagområder samt afgrænsede geografiske områder. Det er ofte det rene guld for ansøgere at finde sådanne typisk mindre fonde og legater, da mange af disse kun modtager få ansøgninger. Chancerne for succes er oftest meget større hos de mindre end hos de store fonde, som vi alle kender fra medierne og som naturligvis dermed får langt flere ansøgninger. Det er derfor med stor glæde og ydmyghed, at vi nu får mulighed for at bære disse historiske legatprodukter godt videre i den digitale tidsalder og stadig med respekt for det trykte medie, som mange af Legathåndbogens og Vejviserens brugere finder glæde ved at låne på biblioteket og anvende i hverdagen.”

En vigtig forudsætning for opkøbet har været at bibeholde de fysiske legatprodukter, bøger og cd-rom/USB, samtidig med at de tusindvis af fonde og legater bringes i spil på nye måder med det klare formål at skabe endnu mere værdi for legat- og fondsansøgere overalt i Danmark.

Per Billesø, som har drevet forlagsvirksomhed i over 50 år og fortsat vil udgive bøger i eget navn, fortæller om frasalget: ”Vi har gennem flere år haft en løbende dialog om køb af mine legatprodukter, og som jeg ser det, så er Fundraiseren med Fonde.dk de bedste til at føre fonds- og legatprodukterne videre med den troværdighed og grundighed, som det kræver at kunne levere et sådant kvalitetsprodukt. ”

Rasmus Munch, partner i Fundraiseren, uddyber: ”Vi har ventet længe på denne mulighed for ikke blot at kunne kalde vores fundraising portal, Fonde.dk, men også selve fonds- og puljedatabasen for landets største – og mest opdaterede. Det kan vi med stolthed i stemmen nu sige er tilfældet! For os er det vigtigste ikke bare dét at kunne sige, at der nu er mere end 15.000 fonde, legater og puljer i vores database, men også at kunne sige at kvaliteten af disse er høj og indholdet så opdateret som muligt. Det er det, fordi opdateringen sker i et tæt samarbejde med både de offentlige og de private bidragydere i Danmark – og med udgangspunkt i legatprodukter, som har eksisteret siden midt 1970’erne. Vi kan se, at meget af indholdet på andre online fonds- og legatdatabaser rent faktisk stammer fra netop den omfattende Vejviser til Legater og Fonde. Det er naturligvis dejligt at være kilde til andre, men vi kommer i fremtiden også til at se på, hvor meget der egentlig bliver kopieret af unikke formålsbeskrivelser, som forlaget Billesø & Baltzer gennem de seneste 35 år har udarbejdet.”

På Fonde.dk er de overtagne legatprodukter pr.23.10.2020 blevet søgbare. Det betyder, at man som abonnent på Fonde.dk nu ikke bare har adgang til de tidligere ca. 2.000 nøje udvalgte fonde og puljer, men derudover også har adgang til yderligere +13.000 ekstra fonde og legater. Disse kan gemmes i fondslister i forskellige sorteringer og man kan tilgå mange oplysninger om fondene, som ikke findes på andre databaser.

Dennis Hørmann forklarer: Det, vi laver på Fonde.dk, er helt unikt. Langt de fleste fondsdatabaser i Danmark vedligeholdes af ikke-faglige kapaciteter, som ofte ikke har en fornødne baggrundsviden om fundraising og fonde. I Fundraiseren har vi arbejdet fuldtid med fondsansøgninger siden 2010 og hjulpet hundredvis af vores kunders projekter med at blive realiseret. Det betyder, at vi har en unik indsigt i det danske fondsmarked, og at vi ved, hvilke oplysninger og data, der er vigtige for at kunne vurdere, om en fond eller et legat er interessant. Vores fondsdata er beriget med mange relevante oplysninger i en kombination af manuelle opdateringer og offentlige virksomhedsdata, der automatisk opdateres dagligt. Oplysningerne er bl.a. årsrapporter, nøgletal og navne på medlemmer af fondsbestyrelsen. Vi vil med de nye legatprodukter sørge for, at de tages under samme behandling og skabe en endnu tættere dialog med landets fonde og legater i forhold til opdatering, som nu ikke bare sker en gang årligt i forbindelse med opdatering af årets udgaver, men i stedet på løbende basis.

De erhvervede legatprodukter kommer også til at spille en vigtig rolle i Fundraiserens nyeste tiltag, som er et administrationssystem til især større organisationer, som allerede arbejder eller ønsker at arbejde strategisk med fundraising og finansiering af projekter. Her har Fundraiseren i samarbejde med en ekstern partner udviklet systemet [link to: Grant Manager], som erstatter de klassiske excel-ark og CRM-systemer og gør arbejdet med fundraising overskueligt og mere tilgængeligt med en intuitiv brugerflade og logiske inddelinger af projekter, ansøgninger samt netop fonde og legater, der direkte kan importeres i systemet fra Fonde.dk.

2021-udgaven af bl.a. Legathåndbogen samt Vejviser til Legater og Fonde vil være at finde på landets biblioteker og i boghandelen ved årsskiftet. Men allerede nu kan de tusindvis af opdaterede fonde og legater dog tilgås via et abonnement til Fonde.dk.

Henvendelse vedr. opkøbet kan rettes til:

Dennis Hørmann, 40347078, dh@fundraiseren.dk
Rasmus Munch, 40821600, rm@fundraiseren.dk
Per Billesø, 44470233, billesoe@forlagene.dk

Andre nyheder