Grant Manager automatiserer og systematiserer fundraising hos store og små!

Dennis Hørmann (tv) og Rasmus Munch (th)

Efter godt to års udvikling lancerer Grant Manager ApS nu it-systemet Grant Manager, som skal hjælpe virksomheder og offentlige institutioner med at effektivisere indsatsen i forhold til ansøgningsflows og ekstern finansiering. Grant Manager-systemet er støttet af Innovationsfonden og udviklet i et tæt samarbejde med bl.a. Kolding Kommune og Københavns Professionshøjskole.

Grant Manager-systemet er udviklet til at hjælpe fundraisere i store såvel som små organisationer med at skabe overblik over støttemuligheder, projekter, fondsansøgninger, relationer og opgaver samt automatisere og systematisere den tunge interne og eksterne rapportering.

I udviklingen af systemet har Kolding Kommunes succesfulde afdeling for fundraising ageret sparringspartner og testkunde. Fundraising-koordinator Mette Kuntz Jensen udtaler: ”Grant Manager er et uvurderligt arbejdsværktøj, som giver kommunen rigtig mange ressourcemæssige besparelser, da alle data om ekstern finansiering registreres ét sted. Det giver et struktureret overblik.”

Et struktureret overblik og en automatisering af fundraising indsatsen er netop essensen i Grant Manager og samtidig nøglen til succes for alle, der arbejder professionelt med fundraising og ekstern finansiering.

Bag Grant Manager står én af landets største og mest ambitiøse virksomheder inden for fundraising, Fundraiseren.dk, der siden 2010 har hjulpet et hav af virksomheder, offentlige institutioner og lokale ildsjæle med rådgivning og kompetenceudvikling inden for ekstern finansiering. I 2014 lancerede Fundraiseren.dk desuden Fonde.dk – Danmarks største og mest opdaterede fundraisingportal og fondsdatabase.

Dennis Hørmann, Partner i Grant Manager, udtaler: ”Gennem Fonde.dk fik vi kontinuerligt flere og flere forespørgsler fra markedet om at videreudvikle systemet til også at kunne administrere projekter og ansøgninger til de listede støttemuligheder. På samme tid var vi over en årrække selv blevet mere og mere frustrerede over de manuelle processer med at indtaste data i Excel-logbøger og styringsdokumenter. En ressourcekrævende arbejdsproces for mange. Markedet kaldte på forandring og vi udviklede Grant Manager til at dække dette behov.”

Formålet med Grant Manager-systemet er at erstatte de klassiske excel-ark, tjeklister, logbøger mv.; gøre arbejdet med fundraising nemmere, mindre ressourcekrævende; bidrage til øget vidensdeling på tværs i organisationen – og samtidig automatisere den løbende dataindsamling og rapportering.

Rasmus Munch, Partner i Fundraiseren, uddyber: ”De automatiserede processer giver især større organisationer mulighed for at opnå effektiviseringsgevinster og ressourcemæssige besparelser, da Grant Manager er med til at sikre overblik, struktur og gennemsigtighed i organisationens fundraising aktiviteter og rapportering.”

I Kolding Kommune kan de allerede tidligt i samarbejdet se store, ressourcemæssige besparelser. Tidligere har kommunen som helhed anvendt mange timer på manuelt at skabe overblik over både projekt- og ansøgningsaktiviteter og i det hele taget indsamle data for at styrke fundraising arbejdet. Med Grant Manager ligger alt data nu samlet og tilgængeligt ét sted, og kommunen kan automatisere store dele af kommunens rapporteringsbehov, da data løbende indsamles og lagres i Grant Manager-systemets rapportmodul.

På Københavns Professionshøjskole er forventningerne også, at det med Grant Manager-systemet bliver muligt at digitalisere og automatisere en endnu større del af data- og dokumentationsarbejdet samt at kunne arbejde mere systematisk med relationer til især fondene.

Martin Ullerup, Chefkonsulent hos Københavns Professionshøjskole, udtaler: ”Vi har fokus på at styrke ansøgningsflows og blive bedre til pre-award arbejdet – og det bliver vi med Grant Manager.”

Et af Grant Managers pt. 9 moduler er det vigtige relationsmodul, som er udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Modulet giver mulighed for at tilknytte vigtige oplysninger til fondsansatte og samarbejdspartnere, så alle i egen organisation kan se, hvem der har været kontakt med, omkring hvad og hvornår.

”Rejsen sammen med vores første testkunder har været lang og lærerig, og systemet er løbende blevet udbygget og tilpasset ud fra den værdifulde sparring, som vi har modtaget, omkring daglige arbejdsgange, interne processer samt behov for blandt andet rapportering. Derfor er det en også milepæl nu endelig at kunne tilbyde markedet et efterspurgt modulopbygget og cloud-baseret grant management system, som vil kunne assistere alt fra mindre ngo’er til større forsknings- og offentlige institutioner med at administrere det til tider ressourcekrævende arbejde med fondsansøgninger og ekstern finansiering.” siger Dennis Hørmann afslutningsvis.

Priserne for Grant Manager-system starter fra 299 kr. pr. bruger, hvilket gør det muligt at starte i det små og løbende opgradere med flere brugere, som behovet vokser. Rasmus Munch, partner i Fundraiseren.dk, uddyber:

”Systemet kommer også i en light-version, så alle får råd til at indkøbe systemet. Vi oplever nemlig også en stor efterspørgsel fra mindre organisationer.”

 

Foruden basismodulerne, som blandt andet også indeholder en integration med organisationens SharePoint-miljø, arbejdes der allerede nu på moduler med digital signatur til optimering af interne godkendelsesflows, login med Microsoft Active Directory m.v.

I dag består Grant Manager af de to medstiftere Rasmus Munch og Dennis Hørmann samt et eksternt udviklingsteam.

 

Demo og salg:
Dennis Hørmann, 40347078, dh@grantmanager.dk

Presse og PR:
Rasmus Munch, 40821600, rm@grantmanager.dk

Mere info:
https://grantmanager.dk
Grant Manager kort forklaret på 1 min.

Andre nyheder