Fundraiseren på Grønland

Fundraiseren har gennem en årrække bidraget med fundraising ydelser til grønlandske kunder og bl.a. realiseret projekter inden for det sociale og uddannelsesområdet. Denne indsats bliver nu opprioriteret gennem et nyt strategisk samarbejde med den grønlandske konsulentvirksomhed ProGreenland ejet af Jan Mørch Pedersen. Jan er født og opvokset i Grønland og har de sidste 5 år beskæftiget sig med fundraising og fondsansøgninger med realiserede budgetter spændende fra 1 – 50 mio. kr. Før ProGrenland var Jan ansat som projektchef i Greenland Business.

Foruden vejledning og rådgivning af grønlandske interessenter omkring projektfinansiering og projektledelse, så er ProGreenland også Grønlands Internationale Programkontor, hvor man for første gang på ét og samme sted vil kunne få information og vejledning omkring EU programmerne Northern Periphery and Arctic, Horizon 2020 og Erasmus+. Derudover varetager ProGreenland også kontaktpunktsforpligtelserne for programmet Nordisk Atlantsamarbejde (NORA).

Du kan læse mere på ProGreeland

Projekter på Grønland? Få den bedste hjælp

Hvis du overvejer at fundraise til et projekt på Grønland – uanset fagområde – så tilbyder Fundraiseren nu muligheden for en lokal indgang og vurdering via ProGreenland. Det giver dig en højere sandsynlighed for at opnå midler til dit projekt, såfremt det er støtteværdigt – dette fordi du får Fundraiserens ekspertise på støttemuligheder kombineret med ProGreenlands ekspertise i lokale forhold på og netværk i Grønland. Det er unikt og sikrer dig både erfaring, netværk og kompetence at trække på i både Danmark og på Grønland.

Foruden projekter samarbejder Fundraiseren og ProGreenland også om kursusaktiviteter, som kan være alt fra dagskurser til en egentlig mini-uddannelse i fundraising, som strækker sig over flere dage.

Fonde.dk viser vejen frem

Via ProGreenland kan vi allerede nu se en stigende interesse for fundraising på Grønland. Flere kommuner har allerede investeret i fondsdatabasen og fundraisingportalen Fonde.dk, herunder Sermersooq Kommune, som bliver stillet til rådighed for ansatte i kommunen samt det frivillige foreningsliv.

Vil du vide mere?

Du kan altid kontakte os for at høre nærmere om finansieringsmuligheder for dit projekt på Grønland.

Andre nyheder