Husaftale med Frederiksberg

Fundraiseren har i 2018 indgået en toårig husaftale med Frederiksberg Kommune med fokus på levering af fundraising-rådgivning til udvalgte kommunale projekter.

Rådgivningen tager afsæt i en række prædefinerede standardpakker til opstart af fundraising til konkrete projekter. Standardpakkerne er forskellige og dækker på forskellig vis de fleste delelementer i ekstern rådgivning til fundraising gennem en samlet projektproces, bl.a.:

  • Projektvurdering og de første skridt
  • Støttemuligheder og forespørgsler
  • Ansøgningsmateriale og bilag
  • Økonomi og budgetter
  • Proces og kommunikation

Prædefinerede standardpakker med konkrete afgrænsede rådgivningselementer skal gøre det lettere for projektgrupperne/-lederne at komme i gang med fundraising uden, at det opleves som en meget tidskrævende, ukendt og uoverskuelig del af projektprocesserne. Standardpakkerne skal gøre det lettere for projekter i Frederiksberg Kommune at komme i gang med fundraising og dermed styrke fundraising som et mere generelt værktøj til at gennemføre projekter.

Modellen med standardpakkerne skal hjælpe en kulturændring på vej i Frederiksberg Kommune ift. i højere grad at anvende fundraising i projekter og indsatser i kommunen. Projektledere og projektgrupper oplever ofte fundraising som et besværligt element i projekter. Prædefinerede og lettilgængelige standardpakker kan hjælpe til med at gøre fundraising til en mere almindelig del af projekter.

Dennis Hørmann fra Fundraiseren udtaler: ”Det er vores generelle erfaring, at den største effekt for at styrke fundraising i kommunerne rent faktisk er at gøre det i konkrete projekter med støtte fra eksterne fundraising-rådgivere. På den måde opbygges både kompetencer, viden og praktisk erfaring med fundraising i projekter.”

Ønsker du at høre mere om Fundraiserens samarbejdsmodeller med danske kommuner, så kontakt os på 30 499 655 eller info@fundraiseren.dk

Andre nyheder