Fundraising for svømmebade

I disse år fylder fundraising mere og mere i Danmark, og alle kæmper tilsyneladende om de samme midler. Det er også tilfældet for svømmebadene, hvor udfordringerne for friluftsbade og kommunale og private svømmebade er forskellige – men målet er det samme: At hente midler til udvikling og drift gennem fundraising.

“Hvad er et godt projekt”, “hvor skal jeg finde de rigtige fonde at søge” og “hvordan laver jeg en god ansøgning?” er nogle af de spørgsmål, som vi oplever at få hos Fundraiseren.

Derfor har vi stillet op til interview med Dansk Svømmebadsteknisk Forening, hvor vi giver svarende på ovenstående spørgsmål og en række gode råd til fundraising processen, herunder:

5 gode råd

  1. Løs et eller flere problemer på en gang
  2. Beskriv værdien af jeres projekt
  3. Kend og definer din målgruppe
  4. Vær åben og ærlig
  5. Gør brug af samarbejdspartnere

5 veje til afslag

  1. Projektet passer ikke til støtteyders formål
  2. Brug samme ansøgning til alle støtteydere
  3. Der er ingen konkret målgruppe
  4. Der er ingen egenfinansiering
  5. Brug så lidt tid som muligt på ansøgningen

Andre nyheder