Fundraising med effekt

Flere og flere projektmagere og ildsjæle bliver – enten af lyst eller af nød – opmærksomme på muligheden for at få finansieret deres projekter – eller løn – gennem private fonde.

Fundraiseren.dk giver gode tips og tricks til, hvad man skal være opmærksom på, når man søger fonde, uanset om det er til eget projekt eller til løn, mens man udfører projektet for en organisation. De store danske fonde modtager årligt 4.000-6.000 ansøgninger. 10 procent af dem opnår støtte. Derfor er det naturligvis vigtigt at vide, hvad fondene lægger vægt på i deres vurderinger af det enkelte projekt.

Vinkling er vigtig

Fundraising.dk siger tre ting: Samarbejde, synlighed og effekt.

Med samarbejde menes, at fondene i højere grad end tidligere ønsker medindflydelse på projektet og et forpligtende samarbejde med ansøgerne. En bevægelse fra at være donor til at være partner i projektet.

Fondene er samtidig begyndt at prioritere de projekter, der kan give mest synlighed og effekt og er på den måde blevet mere strategiske, hvad angår projektets emne og volumen.

Det betyder, at små projekter har fået sværere ved at tiltrække midler, fordi der især satses på det mere synlige og sikre.

Samtidig er projektets emne – eller vinklingen af emnet – blevet mere central: Ansøgninger med en bred samfundsmæssig appel prioriteres: bæredygtighed, brugerdreven innovation, flere i arbejde, integration, sundhedsfremme, byudvikling og oplevelsesøkonomi.

Hattedameprincippet

Og så skal projektet naturligvis kunne bidrage med noget nyt – enten i form af udvikling eller indsigter inden for det pågældende område. Her gælder det såkaldte ”hattedameprincip”: Der gives ikke penge til formål, vi alle kan være enige om, men som næppe ændrer noget.

Rådet til ansøgere, der vil forsøge at skrue et projekt sammen, er derfor at finde en eller flere gode partnere, der kan give projektet volumen og legitimitet og sørge for at frame det, så det passer ind i de politiske dagsordner, der er på mode.

Tilbyd fonden at være partner i projektet og tal med dem om, hvilken rolle de kunne forestille sig at spille, og hvordan de foretrækker at være synlige.

Det er vigtigt, at en ansøgning til en fond på mange måder fungerer som enhver anden: Læs opslaget grundigt, og giv den information du bliver bedt om. Tag gerne kontakt til fonden først og få et bud på, om projektet vil være interessant for dem og i hvilken form.

Udvikling – ikke drift

Fonde er ikke meget for at begrunde afslag med andet end, ”vi har givet til anden side”. De reelle grunde vil ofte være: mangelfuld definition af målgruppe og succeskriterier eller mangelfuld eller urealistisk finansieringsplan. Sørg for, at disse ting er i orden.

Husk, at fonde giver til udvikling af projekter – og kun i helt særlige tilfælde til driften af dem. Det giver derfor ikke mening at søge løn til de månedlige udgifter, eller til én, der skal drifte projektet, når det er implementeret. Søg i stedet til projektudviklingen eller projektlederen.

Andre artikler