Vejviser til Legater og Fonde samt Legathåndbogen Uddannelse 2022 lanceres

Så er de nye fysiske 2022-udgaver af Vejviser til Legater og Fonde samt Legathåndbogen Uddannelse udgivet! Begge udgivelser er blevet opdateret i løbet af sommeren og efteråret 2022 i samarbejde med flere tusinde af landets fonde og legater.

Der er nu gået et år siden Fundraiseren og Fonde.dk overtog rettighederne til Danmarks ældste fondsregister. Vi sætter en ære i at fortsætte det vigtige arbejde med produktion af fonds- og legatprodukter, som har stået på i 4 årtier. Det gør vi fordi vi ved, at mange borgere har succes med og er afhængige af de historiske fysiske legatprodukter, som årligt opdateres i samarbejde med fondsadministratorer og -direktører, advokater og fondsbestyrelsesmedlemmer m.fl.

Selvom de tusindvis af opdaterede fonde og legater i dag også kan tilgås via et abonnement til Fonde.dk, så er de fysiske legatprodukter stadig populære og forbundet med en tryghed for mange især legatansøgere. Det være sig alt fra studerende til enlige forsørgere, syge og socialt udsatte m.fl. Her kan blot 5.000 – 10.000 gøre en kæmpe forskel i hverdagen hos mange og det er især de uddannelsesmæssige-, sociale- og sygdomsbekæmpende fonde og legater, som fylder meget i hhv. Legathåndbogen og Vejviseren.

Både Vejviser til Legater og Fonde 2022 samt Legathåndbogen Uddannelse 2022 udkommer begge som bog og som program – CD-ROM + USB nøgle – til installation på PC (og tidligere MAC udgaver).

Begge udgivelser kan lånes på udvalgte biblioteker i Danmark. Du kan også bestille den via din lokale/online boghandler eller købe dem direkte via en online bestillingsformular på Fundraiserens hjemmeside.

Læs mere om Vejviser til Legater og Fonde 2022

Læs mere om Legathåndbogen Uddannelse 2022

Andre nyheder