Veje mod fondsstøtte

Med flere end 13.000 fonde er Danmark det land i verden med flest fonde i forhold til indbyggertal. Alligevel kan det være uoverskueligt at finde en fond, der vil støtte et specifikt formål. En ekspert viser vej.

I første omgang handler det ikke om at finde fonden, men om at konkretisere indholdet og ens egen rolle i projektet, når man vil søge eksterne midler via fonde og puljer. Dernæst handler det om at indrette sit projekt og sin ansøgning, så den rammer et af de formål, den enkelte fond eller pulje yder støtte til.

– Nogen gange sender vi folk hjem igen, når de beder os om hjælp. Det gør vi, hvis de kommer for tidligt i processen, siger Dennis Hørmann, som er partner i Fundraiseren og Fonde.dk. Han henviser til den forberedelse, som er nødvendig for enhver, der søger fondsmidler.

– Der skal overvejelser til om projektets konkrete indhold og om, hvor meget økonomi, man selv kan bidrage med. Det er også godt at stille sig selv spørgsmålet om, hvad formålet er med projektet. Hvorfor er det relevant? Hvordan gør det en forskel for målgruppen? Hvad er den unikke vinkling i projektet, som gør at det skiller sig ud fra andre?

Vigtigt med partnerskaber og de rigtige kompetencer

I princippet kan de fleste – fra private til offentlige organisationer – opnå fondsstøtte. Derfor kan det som projektejer være smart at skele til, om der findes samarbejdspartnere til projektet blandt de grupper, der kan få fondsstøtte. Det gør sig især gældende, hvis man er en privat virksomhed med en god idé. Kompetencerne til at gennemføre et projekt er også vigtige, når en projektansøgning bliver vurderet i en fond.

– Halvdelen af det at opnå fondsstøtte i dag er at have de rigtige kompetencer og fagligheden til at indgå i projektet. Hvis man ikke allerede har kompetencerne, så skal man ud og finde dem på markedet. Det er ofte en fordel at søge samarbejde med andre, inden man søger fondsmidler, siger Dennis Hørmann.

Find relevante støttemuligheder og stil spørgsmål

Mange fonde har en hjemmeside med beskrivelser af de formål, som fonden støtter. Det er væsentlig at orientere sig før man kan søge, og det er nok noget af det sværeste.

– Det sværeste er at skabe sig et overblik over, hvad der findes af støttemuligheder hos fonde og i offentlige puljer. Det næste er at få indsigt i deres støttevilje. Det bør man have, før man kan formulere sin ansøgning.

Dennis Hørmann foreslår, at man i større projekter kontakter den fond eller pulje, man tænker at søge støtte hos, præsenterer projektet i overskrifter og spørger ind til deres interesse i projektet.

– Hvis man får nej på forhånd, har man sparet en masse kræfter på at formulere en ansøgning, og kan gå videre til den næste. Måske bliver man også lidt skarpere på sit projekt undervejs, siger han.

Søg specifikt frem for bredt

Selvom der findes især mange fonde i Danmark, er der måske blot fem, der vil være relevante at søge til et konkret projekt. Det handler om at finde de fem, men også om at være specifik i sin ansøgning.

– Ofte bliver man spurgt om, hvor man ellers har søgt støtte, og man skal vide, at de jo også taler sammen på tværs. Derfor skal man altid være åben og ærlig, men også være specifik. Vi råder folk til at søge få fonde ad gangen. Del eventuelt projektet op i mindre projekter og angiv, at der søges til et delprojekt. Når man først har fået støtte fra en fond, er det lettere at opnå støtte fra den næste fond, siger Dennis Hørmann.

Andre artikler