Eksterne fundraisere

Danmark er et lille land. Alligevel er der efterhånden mange (enkeltpersoner såvel som firmaer), som specialiserer sig i at levere en form for fundraising ydelser – fra traditionel fundraising hos fonde og puljer til crowdfunding, sponsering mv. Konkurrence er godt og skaber udvikling, men det gør det også sværere for dig at vælge den rette person til opgaven, da ordet ”fundraiser” ikke er en beskyttet titel og derfor noget, som enhver kan kalde sig  – hvad enten man er nybegynder, freelance konsulent eller har været i branchen i 20 år.

Eksterne fundraisere kan være en rigtig god ting at anvende til alt fra konkrete projekter til kompetenceudvikling inden for faget. Yderligere har flere af de større fundraising firmaer en række digitale værktøjer (fondsdatabaser mv.), som også kan give dig et udbytte.

Når du har taget beslutningen om, at du fx enten ikke har tid/interesse/kompetencer til at løfte fundraising opgaven selv, eller at du har behov for flere værktøjer til at køre en effektiv proces selv, så er det måske på tide at lede efter en ekstern fundraiser, som kan hjælpe dig.

I forbindelse med udvælgelse af en ekstern fundraiser vil vi gerne dele et par gode råd med dig, som du med fordel kan have med i baghovedet, når der skal tages vigtige beslutninger ift. indgåelse af aftaler om ydelser relateret til fundraising.

Vær kritisk når du vælger en fundraiser

Følgende tre kriterier er vigtige at forholde sig til i udvælgelsen:

1. Vælg ikke på baggrund af postulater, men i stedet på baggrund af resultater! Dette er måske det vigtigste råd. Troværdighed er et vigtigt nøgleord, når der skal udvælges en leverandør. Dette gælder både, hvis du skal have bygget ny carport derhjemme eller skal vælge en ny leverandør i en professionel sammenhæng. Her er der en tendens til, at mange udvælger leverandører på baggrund af, hvad leverandøren selv fortæller. Er dette en objektiv nok kilde til at træffe en fornuftig beslutning? Ofte ikke. Det handler naturligvis om kemi, men du skal være mere kritisk end umiddelbart bare at synes godt om den leverandør, du sidder overfor. Spørg om opnåede resultater fra projekter, som ligner dit eget og spørg efter kundereferencer. Hvem er bedre til at vurdere en ekstern fundraiser end den person/organisation, som har benytter sig af vedkommende? Lad dig ikke styre af andres overbevisninger og holdninger. Forhold dig til fakta og resultater. De taler sandt.

2. Vær bevidst om, hvad en ekstern fundraiser skal bidrage med. Hvis det er i konkret projektsammenhæng, så vær sikker på den eksterne fundraiser har arbejdet med lignende projekter og inden for dit fagområde. Den eksterne fundraiser behøver ikke være ekspert på dit fagområde, men en grundviden kan være væsentlig ift. udarbejdelse af en støtteværdig ansøgning. En dygtig ekstern fundraiser vil give dig sparring og rådgivning ift. støttemuligheder, en umiddelbar åben og ærlig vurdering af chancerne for succes og en løbende gennemgående kvalitetssikring af dit materiale. En dårlig fundraiser vil overtage dit projekt uden at tage højde for dine faglige inputs og repræsentere dit projekt overfor potentielle støtteydere og samarbejdspartnere. Det skaber fiasko for både dig, dit projekt og i sidste ende også den eksterne fundraiser.

3. Betal delvis eksterne fundraisere på baggrund af deres resultater med at hente midler hjem til det pågældende projekt. Sørg for at der er risikovillighed hos den eksterne fundraiser, da det giver dig en tro på, at han/hun netop tror på dit projekt og gerne vil være med til at tage en chance. Det betyder ikke, at du kun skal forfølge ”no cure no pay” (hvilket betyder, at der kun betales noget, såfremt der kommer midler ind), men derimod at du bør forhandle lavere timepriser og faste honorar igennem samt at stille en gulerod i udsigt til den eksterne fundraiser i form af et succesfee, som kommer til udbetaling ved realisering af projektet gennem eksterne midler.

Andre artikler