Interview med Lisa Sig Olesen fra Facebook Danmark

I Fundraiseren vil vi gerne fortælle og synliggøre landsdækkende såvel som lokale og regionale støttemuligheder, men vi fortæller også om støtteordninger, som måske er nye eller som kan have brug for at få fortalt mere om, hvem de er og hvad de støtter.

Rasmus: Hej Lisa. Tak for muligheden for at lave dette interviewe. Først vil jeg spørge dig om, hvorfor Facebook Danmark har en pulje penge, som de deler ud?
Lisa: Facebook har tre datacentre i Europa og det ene ligger i Odense, som det eneste sted i Danmark. Gennem uddeling af Community Action Grants forsøger vi hos Facebook at være den gode nabo og engagere os i lokalområdet ved at støtte forskellige typer af projekter. Facebooks mission er at give folk mulighed for at opbygge fællesskaber, og Facebooks datacenter i Odense ønsker at opbygge stærke partnerskaber i lokalsamfundet. Vi arbejder globalt, men bor lokalt. Vi er glade for at være i Odense og for muligheden at have en positiv, lokal indflydelse.

Rasmus: Hvordan laver man et støtteværdigt projekt over for Facebook puljen?
Lisa: Det gode og støtteværdige projekt handler om at løse et problem, at beskrive hvilken effekt det har og for hvem. Et støtteværdigt projekt er noget, hvor der er en afgrænset indsats, som puljen kan støtte. Projektet skal kunne udføres inden for et år. Målgruppen er vigtig og hvordan det reelt set gør gavn i Odense Kommune. Facebooks Community Action Grants er tilgængelige for projekter i Odense, der opfylder et eller flere af følgende behov:

  • Adresserer kritiske behov i lokalområdet gennem udnyttelse af teknologi til gavn for lokalområdet;
  • Skaber forbindelse mellem mennesker – on- eller offline;
  • Styrker lokal uddannelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab samt teknik og matematik (“STEM”).

Ansøgningslink, programbetingelser og retningslinjer kan findes på vores hjemmeside datacenters.fb.com/grants .Vær opmærksom på, at selvom hjemmesiden er på engelsk, så er ansøgningsskemaet og programbetingelser på dansk

Derudover har vi meget fokus på bæredygtighed og diversitet, og derfor er vi rigtig glade for projekter, der også har fokus på det. Vi ønsker, at pengene helst går til projektet og ikke til mursten, lønninger eller andre driftsomkostninger.

Rasmus: Kan du fortælle om nogle af de projekter, som I har givet penge allerede?
Lisa: Vi har støttet teknologiskolen og High-5-girls camp, som skulle bruge materialer og udstyr og havde selv personale. Et fællesskab opbygget omkring et natur-mødested kunne også være et rigtigt godt projekt. Her gav vi i 2020 penge til Allerup Gamle Have, hvor der har været mulighed for at mødes mere. Holmeskolen fik også penge til fremtidens klasseværelse, som handler om at skabe fremtidens inspirerende klasseværelse. HF og VUC fik penge til et hybrid-klasseværelse, hvor det at være online og fysisk tilsted blev kombineret. I 2020 fik 12 projekter støtte og bevillingerne varierer typisk fra 20.000 kr. til 200.000 kr.

Rasmus: Hvem kan søge?
Lisa: Alle typer af organisationer kan søge. Normalt støtter puljen uddannelsesinstitutioner, foreninger, NGO’er og selvejende institutioner. Virksomheder kan som udgangspunkt ikke søge ligesom enkeltpersoner og organisationer med religiøs baggrund heller ikke kan søge om midler.
Et projekt, som er startet et andet sted i landet kan godt søge penge til at starte op i Odense også. Det er tilfældet for High-5-girls, som startede på Sjælland, men nu også er på Fyn. Det er umiddelbart kun muligt at søge, hvis man selv eller effekten ligger i Odense Kommune.
På vores Facebook side kan man se en video om, hvordan man søger vores pulje. Bevillingen kommer i foråret efter ansøgningsfristen er overstået. Uddelingskomiteen er et skiftende panel af Facebook-ansatte i Norden.

Du kan læse om puljen på Fonde.dk og søge om midler og læse mere her: datacenters.fb.com/grants.

Alle ansøgninger skal udfyldes og indsendes senest kl. 23:59 fredag den 15. oktober 2021.

Kontaktoplysninger er Lisa Sig Olesen, lisasig@fb.com

Andre nyheder