Vellykket Grønlandstur

Fundraising på Grønland? Kan/gør man overhovedet det og hvordan er det anderledes i forhold til Danmark? Det satte Fundraiseren sig for at undersøge og i oktober 2019 besøgte Fundraiseren Grønland, hvor vi gennem en årrække har bidraget med fundraising ydelser til grønlandske kunder og bl.a. realiseret projekter inden for det sociale område og uddannelsesområdet. Denne indsats blev i oktober opprioriteret gennem kursusaktiviteter i vores eksisterende samarbejde med ProGreenland.

De gode idéer mangler ikke

Fundraiseren afholdte i samarbejde med ProGreenland to 2-dages kurser i Nuuk, henholdsvis et lukket kursus for kommunens foreningsliv og et åbent kursus for alle andre. Langt hen af vejen var erfaringerne med kurserne de samme, som vi møder i Danmark. Frivilligheden, ildsjæleriet og de gode idéer var bredt repræsenteret. Typisk er det ikke dét der mangler, men derimod viden om, hvor man kan søge ekstern finansiering.

Hvad siger du? Kan man søge danske fonde?!

For mange – og især de frivillige foreninger – var det en overraskelse, at man ofte kan søge danske fonde til sine projekter. Det er rigtigt nok, at mange danske fonde ikke skriver på deres hjemmeside at “vi støtter Grønland”, men de skriver heller ikke det modsatte. Alligevel betragtes det af mange på Grønland som ensbetydende med, at mange fonde har taget en beslutning om ikke at støtte ansøgninger fra Grønland. Det er helt forkert. Alle ansøgninger bør starte med en dialog med fondene og det er gennem denne dialog, at grønlandske foreninger m.fl. bliver klogere på, om Grønland geografisk prioriteres. Mange vil blive positivt overrasket.

Lokalt kendskab og repræsentation er en nødvendighed

Uanset om der er tale om kurser eller projekter på Grønland, så er det både svært og også useriøst at drive dem fra danske konsulenthuse. Det kræver forståelse for Grønland at begå sig godt i både komptenceudvikling og projektudvikling/fundraising på Grønland. Det kræver lokal repræsentation. Flere tendenser viser, at danske fundraising konsulenter tager overpriser for at undervise og afvikle projekter på Grønland. Det skader branchen og vi tager i Fundraiseren afstand til det. Den rigtige vej frem er gennem lokale partnerskaber, hvor Fundraiseren gennem de sidste 5 år har arbejdet tæt sammen med ProGreenland, som kender markedet, udfordringerne og mulighederne.

En årlig tilbagevendende begivenhed

For Fundraiseren er forankring en vigtig del af at bygge nye markeder op. Derfor er forventningen også, at vi kontinuerligt, i samarbejde med ProGreenland, vil afholde kurser og bidrage til realiseringen af flere fondsfinansierede projekter på Grønland. Projekter som gør en forskel. Det gør sig gældende i både store projekter, og ikke mindst i de mindre foreningsdrevne projekter. I forhold til sidstnævnte er Fundraiserens tilgang til kursisterne, at de også får sparring på deres projektidéer og hjælp til de næste skridt efter endt kursus. Det skal ikke bare være en inspirerende oplevelse at være på kursus – det skal også være en handlingsorienteret indsats, hvor der efter endt kursus er klarhed over ansøgningens indhold, hvor pengene findes og assistence til at færdiggøre ansøgningen.

Andre nyheder